Gå til hovedinnhold

Nr. 14: Kunnskapsoppbygging på LUR-ressurser 2009

Sammendrag

Denne rapporten er laget med støtte fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) gjennom LUR-programmet og Krabbeutvalget. Den skal gi kunnskapsstatus og oppsummere erfaringer ved Havforskningsinstituttet fra kunnskaps- og datainnsamling og analyser på noen utvalgte LUR-arter over de siste årene. De utvalgte artene er taskekrabbe, sjøpølse, kongsnegl, kamskjell, hjerteskjell, haneskjell og østers.