Nr. 14: Utvikling av nytt trålkonsept for reketrål (fase 4)