Gå til hovedinnhold

Nr. 20: Undersøkelser - prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2011

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte juni og august 2011 undersøkelser før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nord-Trøndelag. I tillegg ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser på felt som ble prøvehøstet i september 2010. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha undervannsvideo på samtlige prøvehøstefelt, samt på nærliggende referansestasjoner. Det ble også samlet inn planter fra prøvehøstefeltene for bestemmelser av størrelse, vekt, alder og epifytter.