Gå til hovedinnhold

Sammenligning mellom newfoundlandteina og tokammerteina: Fiskeforsøk etter torsk på Finnmarkskysten i juni 2012. (Rapport fra Havforskningen nr. 32-2012)

Sammendrag

Teine regnes som et av våre mest ressurs- og miljøvennlige redskaper. Fiske med teiner gir minimal bunnpåvirkning, liten bifangst, lavt energiforbruk og fangst av høy kvalitet. Rapporten beskriver et fiskeforsøk der
fangsteffektiviteten til den kanadiske teina ble sammenlignet med den norske tokammerteina. Prosjektet er finansiert av FHF. Forsøket ble utført på kystfiskebåten ”Rubin” i perioden 4.–13. juni 2012.