Gå til hovedinnhold

Dødelighet av vårgytende sild etter trenging i not - Rosfjorden (Rapport fra Havforskningen nr. 10-2012)

Sammendrag

Dødelighet av vårgytende sild etter trenging i not - Rosfjorden i Vest-Agder, 21.03.-04.04.2011. Hensikten med toktet var å studere effektene av trenging i not på overlevelsen til NVG-sild. Et viktig aspekt ved forsøkene var å rekonstruere betingelsene i det kommersielle fisket så godt som mulig og å unngå all unødvendig transport av fisk.