Gå til hovedinnhold

Artsfordeling og bestandsstørrelser - Leppefisk (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2012)

Sammendrag

Sammensetningen av leppefiskarter er signifikant forskjellige mellom alle lokalitetene som ble undersøkt, også mellom lokaliteter som ligger nær hverandre. Grønngylt og bergnebb dominerte alle steder unntatt ved Smøla, som bare hadde bergnebb i fangstene. Grønngylt hadde større gjenfangstfrekvens enn bergnebb på alle lokalitetene dette ble målt, foruten de to Tysnes-lokalitetene. Der var det ingen signifikante forskjeller mellom disse to artene.