Gå til hovedinnhold

Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen (Rapport fra Havforskningen nr 16-2012)

Sammendrag

Resultatene fra et tokt med ”G.O. Sars” på Jan Mayenryggen i oktober 2011 er sammenstilt med våre andre overvåkingsdata og info fra litteraturen. Prosjektet beskriver miljø og marine ressurser på sokkelen sør for Jan Mayen. I sommerhalvåret er dette området preget av store sesongmessige variasjoner med rike forekomster av plankton, pelagisk fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Bunnfaunaen er preget av fjærestjerner, lærkoraller, ålebrosmer og ringbuk. Det ble funnet en ny fiskeart for norske farvann, glattpaddeulke.