Gå til hovedinnhold

Overvåking av havforsuring (Rapport fra Havforskningen nr. 17 -2012)

Sammendrag

I 2009 ble Havforskningsinstituttet anmodet av Klima og Forurensningsdirektoratet (Klif) om å levere anbud på overvåking av havforsuring. På dette tidspunktet var det klart at havforsuring var en problemstilling innen havforsking som ville kreve nyorientering både når det gjaldt utstyr og kompetanse. Initiativet til Klif resulterte i et prosjekt i samarbeid med NIVA og Bjerknessenteret for klimaforskning som i perioden 2010-2012 har lagt ned et pionerarbeid på dette feltet. Norge er så vidt vi vet det første landet i verden som etablerte en langsiktig overvåkning av karbonkjemien i sitt marine forvaltningsområde.

Etter den første treårsperioden skal dette oppdraget igjen ut på anbud. I denne sammenhengen har vi levert en vurdering til Klif av en rekke aspekter ved overvåkningen de tre første årene, og vi gjengir her hovedpunktene i disse vurderingene.