Gå til hovedinnhold

Styring av tråldører og observasjoner av nytt trålkonsept - Rapport fra Havforskningen nr. 24-2012

Sammendrag

Styring av tråldører og observasjoner av nytt trålkonsept på CRISP-tokt med FF "Trygve Braarud" 23.-28. april 2012.

FF ”Trygve Braarud” tilhører Universitetet i Oslo og var innleid av Havforskningsinstituttet for dette toktet. Trålforsøkene ble utført i fjordområdet nær Horten på dyp mellom 100 og 200 meter.