Gå til hovedinnhold

Marin karbonfangst og matproduksjon (Rapport fra Havforskningen nr. 25-2012)

Sammendrag

I global sammenheng står vi overfor to gigantiske oppgaver: fordoble verdens matproduksjon de neste 40 årene for å fø verdens økende befolkning, og samtidig gjennomføre en betydelig reduksjon i våre CO2-utslipp til atmosfæren. Arealtilgangen på landjorda er mer begrenset enn i havet, og økt primærproduksjon og matproduksjon på lavt trofisk nivå (f.eks. tare og skjell) i norske fjorder kan være et bidrag til å løse noen av de oppgavene vi står overfor. Norges lange kystlinje og beskyttede farvann er gode forutsetninger i så måte.