Gå til hovedinnhold

Kommersiell testing av undervannskamera og trålsonar for in situ signaloverføring fra trål til fartøy (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2012)

Sammendrag

Kongsberg Maritime AS, Simrad har utviklet et system som sender in situ-signal fra videokamera og sonar fra trålen til fartøyet via sondekabelen. Systemet har tidligere vært testet om bord på forskningsfartøy. Hensikten med forsøkene om bord på FT ”Ramoen” var å teste ut systemet under ordinært fiske for å undersøke aspekt vedrørende håndtering og robusthet.