Gå til hovedinnhold

Forsøk med torskegarn med notpanel (Rapport nr. 6. 2012)

Sammendrag

Prosjektmålet er å redusere bifangst av kongekrabbe i garnfiskeriene i Finnmark samt å opprettholde fangst av torsk på omtrent samme nivå.