Gå til hovedinnhold

Regulering av fangstmengde, art og størrelse i snurrevadfiske (Rapport nr. 8. 2012)

Sammendrag

Høsten 2004 dukket begrepet ”fangstbegrensning” opp i forbindelse med utarbeidelse av et lovverk for ”fangstbasert akvakultur” (FBA). En av forutsetningene for høy overleving hos torsk under snurrevadfiske, var at fangstene ikke måtte være for store.