Gå til hovedinnhold

Fangstbegrensning i snurrevad - forprosjekt (Rapport nr. 9 - 2012)

Sammendrag

På forespørsel fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i 2010, har Havforskningsinstituttet i løpet av 2011 foretatt en undersøkelse blant fiskere og redere av snurrevadfartøy med hensyn til interesse og behov for en form for fangstbegrensning i snurrevad. Bakgrunnen for henvendelsen var de etter hvert mange og store snurrevadhalene som ble tatt av både små og store fartøy. Svært store fangster ble ansett som problem for alle størrelser av fartøy, men av forskjellige årsaker.