Gå til hovedinnhold

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2012, appendiks (Rapport fra havforskningen nr 31-2012)