Gå til hovedinnhold

Alder og vekst hos de ulike artene av leppefisk i utbredelsesområdet (Rapport fra Havforskningen nr. 3 - 2013)

Sammendrag

De ulike leppefiskartene har forskjellige livshistorier. Bergnebb vokser seint, men ganske jevnt gjennom livet. De vil ha en alder på 4-5 år før de når fangbar størrelse på 11 cm som var minstestørrelsen i 2012. Grønngylt vokser raskt til å begynne med, men veksten flater ut senere i livet. Grønngylt har stor variasjon i vekst mellom individer, og en kan finne 2-åringer som er 6 cm og som er 16 cm i samme område.