Gå til hovedinnhold

Lofotteina: uttesting for bruk i kystfiske (Rapport fra Havforskningen nr 5 - 2013)

Sammendrag

Teine har flere egenskaper som er gunstige i forhold til minimal bunnpåvirkning, lavt oljeforbruk og høy kvalitet på fangsten. Per i dag er imidlertid effektiviteten for lav, og dette er det viktigste hinder for lønnsomhet og økt anvendelse av teiner.