Gå til hovedinnhold

Undersøkelse av maskeåpning og smoltstørrelse (Rapport fra Havforskningen nr. 22–2013)

Sammendrag

Laksesmolt er spesielt utsatt for rømning ved utsett i merd. For liten laksesmolt i forhold til valgt maskeåpning kan føre til rømning og skader på fisken. Om en fisk skal klare å rømme eller ikke, er bestemt av maskeåpning og omkretsen til fisken. I denne undersøkelsen har vi studert hvor stor fisk (største fisk) som kan rømme ved bruk av ulik maskeåpning på not, og størrelse (største fisk) på fisk som ble skadet i forbindelse med ulike maskeåpninger.