Gå til hovedinnhold

Rapport fra høstundersøkelsene med strandnot i Indre Oslofjord 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 31-2014)

Sammendrag

Rapporten oppsummerer funn som ble gjort ved gjennomføring av forsøksfiske med strandnot i Indre Oslofjord i 2014.