Gå til hovedinnhold

Toktrapport - F/T ”RAMOEN” /Rapport fra Havforskningen nr. 11 - 2014)

Sammendrag

Formålet med toktet var å kartlegge fangsteffektiviteten til bunntrål med tråldørene på og av bunnen, testing av trålinstrumentering fra Kongsberg Maritime, Simrad og uttesting av fangstbegrensingssystem i to-panel trål med og uten rist-seksjon.