Gå til hovedinnhold

Vurdering av eksisterende indikatorer for økosystemenes tilstand og utvikling - Lofoten/Barentshavet og Norskehavet (Rapport fra Havforskningen nr. 12 - 2014)

Sammendrag

I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet for Lofoten/Barentshavet og Norskehavet er det utviklet indikatorer for å måle økosystemenes tilstand og utvikling. Det er også opprettet overvåkingsgrupper for disse havområdene (tabell 1). Overvåkingsgruppene rapporterer disse indikatorene i tråd med rulleringen av forvaltningsplanene, og i henhold til mandatet som er gitt.