Gå til hovedinnhold

Utprøving av sorteringsrist (Rapport fra Havforskningen nr. 13 - 2014)

Sammendrag

Utprøving av sorteringsrist med utslippsåpninger i reketrål for å beholde bifangst av kreps.