Gå til hovedinnhold

Låssetting av sommermakrell (Rapport fra Havforskningen nr. 19 - 2014)

Sammendrag

I de siste årene har makrell fått et videre utbredelsesområde i nord - i 2013 så langt nord som til Svalbard. Dette har dannet grunnlag for et nytt fiskeri i mai-august fra Nordland til Varangerfjorden. Utfordringen har vært at makrell som fiskes på denne tiden av året preges av bløtere tekstur og konsistens i muskelen. I dag settes denne type makrell gjerne i lås for et kortere tidsrom i påvente av levering. Hensikten med prosjektet har vært å se om kvalitet/tekstur/struktur i muskel kan bedres ved å la fisken stå i lås over lengre tid. Denne rapporten omfatter feltdelen (fase 1) av prosjektet.