Gå til hovedinnhold

Montering og bruk av artsseleksjonsnett i snurrevad (Rapport fra Havforskningen nr. 4 - 2014)

Sammendrag

Rapport fra prosjekt 900865: ”Fangstkontroll i snurrevad”
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond – FHF