Gå til hovedinnhold

Investigation of mackerel predation on herring larvae on the Norwegian coastal shelf (Rapport fra Havforskningen nr. 6 - 2014)

Sammendrag

Atlantisk makrell er opportunistisk i sitt fødeinntak, og dei siste åra har bestanden ekspandert kraftig mot nord. Ein har derfor stilt seg spørsmålet om makrellbeiting kan påverka overlevinga hos sildelarvane som driv nordover langs kysten seint på våren. Dette studiet undersøker overlappen i utbreiing mellom makrell og sildelarvar, samt dietten til makrell langs norskekysten mellom 66° og 69°N. Undersøkingane blei gjort i starten av juni 2013, og eit kursnett med hyppige prøvetakingsstasjonar blei repetert to gonger.