Gå til hovedinnhold

Sammenligning mellom bunnsatt og fløytet tokammerteine: Fiske- og atferdsforsøk av torsk i Troms i september 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2014)

Sammendrag

Rapporten beskriver et fiskeforsøk der bunnsatte teiner ble sammenlignet med teiner som var fløytet i to ulike avstander opp fra bunnen. Dette for å undersøke hvordan avstanden fra bunnen påvirker fangsteffektiviteten til tokammerteina. Det ble også gjort atferdsforsøk for å studere fiskens tilnærming mot bunnsatte og fløytede teiner. Forsøket ble utført i Ramfjorden i Troms med "Fangst" i perioden 16.-26. september 2013.