Gå til hovedinnhold

Beinhelse og fosforbehov i laks: Sluttrapport (Rapport fra Havforskningen nr. 29 - 2014)

Sammendrag

- av Per Gunnar Fjelldal m.fl. FHF-prosjekt 900798
Prosjektets hovedmål var å undersøke hvordan diettnivå av fosfor (P) i ferskvann og sjøvann påvirket beinhelse hos oppdrettslaks, med hovedfokus på kombinasjonseffekter mellom nivå i fersk- og sjøvann samt effekt av temperatur i sjøvann.