Gå til hovedinnhold

Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) (Rapport fra Havforskningen nr. 35-2014)

Sammendrag

Årsrapport 2014 - Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot stedegne arter. Prosjektet studerer vekst, fortetning og dødelighet hos stillehavsøsters basert på feltundersøkelser på seks lokaliteter, fire i Vestfold og to i Aust-Agder.