Gå til hovedinnhold

Prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag - Gjenvekstundersøkelser 2010-2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 37-2014)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2014 oppfølgende undersøkelser på felt i Nord-Trøndelag der stortare (Laminaria hyperborea) har blitt prøvehøstet i perioden 2010-2013. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha
undervannsvideo på prøvehøstefeltene og nærliggende referansefelt.