Gå til hovedinnhold

Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr - Vikna, Nord-Trøndelag 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 38-2014)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i juni og august 2013 registreringer av fisk vha. undervannskamera og forsøksfiske med tradisjonell fangstredskap før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Vikna, Nord-Trøndelag.