Gå til hovedinnhold

Fiskeforsøk etter torsk i Vesterålen i mars/april 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 14-2014)

Sammendrag

Teine er fortsatt et lite utbredt redskap i det norske torskefiskeriet. Hovedgrunnen er at fangsteffektiviteten er lav sammenlignet med garn og line. Den største utfordringen for teinefisket ligger i å gjøre redskapen mer effektiv. Vi har utført et fiskeforsøk for å undersøke om den kanadiske teina ville gi tilsvarende høye fangster i det norske kystfisket etter torsk. Forsøket ble utført på Vesterålsgrunnen med kystfiskebåten ”Kloegga” 11.–15. mars og 2.–9. april 2013.