Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 30 - 2014)