Gå til hovedinnhold

Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas) (Rapport fra Havforskningen nr. 32-2014)

Sammendrag

Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter av den invasive arten stillehavsøsters i Norge, og kommer med forslag til mulige bekjempingstiltak.