Gå til hovedinnhold

Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi (Rapport fra Havforskningen nr. 9 - 2014)

Sammendrag

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å utvikle teknologi og metoder som reduserer omfanget av utilsiktet dødelighet etter trenging og slipping i notfiskeriene etter makrell (Scomber scombrus) og sild (Clupea harengus). En viktig målsetning har vært at FoU-arbeidet skulle konsentreres om utvikling av utstyr og metoder som kunne være med å opprettholde et rasjonelt notfiske, og samtidig oppfylle kriteriene i et fremtidig forvaltningsregime for notfiskeriene.