Gå til hovedinnhold

Forsøk med Trygg-rist om bord i MS Caprice 13.-16. april 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 14-2015)

Sammendrag

Rekefisket og forvaltningen av rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen har kommet i fokus etter at WWF Sverige (og senere Norge) har satt rekene på en egen rødliste. Vi har derfor sett på tekniske løsninger for å kunne redusere utkast av småreker.