Gå til hovedinnhold

Utprøving av teineteknologi for fangst av villfisk ved oppdrettsanlegg i Hardanger, februar–mai 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 18-2015)

Sammendrag

Oppdrettsanlegg tiltrekker seg villfisk. Denne fisken er i stor grad utilgjengelig for fiskere pga. sikkerhetssonen. Teiner kan utformes og opereres innenfor 100-meters fiskeforbudssonen uten å utgjøre noen risiko for oppdrettsinstallasjonene. Hovedmålet med dette forsøket var derfor å undersøke fangstpotensial av sei under oppdrettsanlegg ved bruk av store teiner satt pelagisk.