Gå til hovedinnhold

Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning. Årsrapport 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 21-2015)

Sammendrag

Gjennom prosjektet ”Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune” ble det i 2002 utarbeidet en oversikt over marine verdier i en typisk kystkommune på Skagerrakkysten. Senere ble arbeidet satt i gang i alle kystkommunene i Agder. Hovedfokus i Tvedestrand har vært fjordtorsk, hummer og flatøsters, mens en i Lindesnes kun har fokusert på hummer.