Gå til hovedinnhold

Detecting and tracing farmed salmon with natural geo-element otolith ‘fingerprint’ tags (Rapport fra Havforskningen nr. 11 - 2015)

Sammendrag

Oppdrettslaks rømmer og kan påvirke de ville populasjonene. Antallet rømminger kunne vært redusert hvis den rømte fisken kunne vært sporet tilbake til rømningsstedet slik at årsaken til rømning kunne blitt identifisert.