Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 26-2015)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser ifm. prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på Helglandskysten i Nordland i 2015. Totalt ble det høstet 9963 tonn stortare fordelt på seks prøvehøstefelt i 2015. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha. undervannsvideo.