Gå til hovedinnhold

Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark (Rapport fra Havforskningen nr. 3 - 2015)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har på oppdrag for Nasjonalparkstyret laget en rapport som beskriver marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark. I dette arbeidet har vi basert oss på overvåkning og forskning instituttet har utført i Ytre Oslofjord og Skagerrak spesielt, samt vår kompetanse på kyst- og havøkologi mer generelt.