Gå til hovedinnhold

Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover (Rapport fra Havforskningen nr. 4-2015)

Sammendrag

Rapport fra seminar om forvaltningsplanarbeidet, 28.–29. januar 2015. Rapporten består av korte sammendrag og lysark fra alle foredragene, i tillegg til en oppsummering med hovedkonklusjoner og anbefalinger for videre arbeid med forvaltningsplanene.