Gå til hovedinnhold

Tester av ”beste praksis” for slipping fra not, ny flåsnurpe og lys på fløytlina (Rapport fra Havforskningen nr. 5 - 2015)

Sammendrag

Under et tokt med FF ”Sjarmør” i februar 2015 langs kysten av Sogn og Fjordane og Møre ble det gjort forsøk med følgende problemstillinger under notfiske etter NVG-sild:
1. Funksjonaliteten til ”beste praksis” for slipping fra not
2. Brukervennligheten til ”ny flåsnurpe” i sildefiske
3. Funksjonaliteten til to utgaver av lys på flålina