Gå til hovedinnhold

Antarctic Krill and ecosystem monitoring survey at South Orkney Islands in 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 9-2015)

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultatene fra den femte av de årlige sesongundersøkelsene  utenfor Sør-Orknøyene inkludert resultater på krillmengde og -fordeling fra akustiske data, krilldemografi fra trålstasjoner samt observasjoner av krill predatorer (hval, sel, pingvin, sjøfugl). I tillegg ble krilldødelighet som følge av unnslipping fra  trål undersøkt eksperimentelt om bord. Krillfiskefartøyet FF "Juvel"  ble brukt til denne undersøkelsen.