Gå til hovedinnhold

Rapport fra eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 13-2015)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført tre tokt for eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i periodene 13.–14. april, 23.–24. april og 26.–27. mai 2015. Hensikten er å etablere en tidsserie for gytingen før og etter en eventuell oppstart av et sjødeponi i Repparfjorden (BACI-studie). Revsbotn ble valgt som kontrollområde.