Gå til hovedinnhold

Forslag til produksjonsområder (Rapport fra Havforskningen nr. 20-2015)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet et forslag til inndeling av norsk lakse- og ørretoppdrett i 11-13 produksjonssoner. Vha. spredningsmodellering er det utviklet en influensmatrise som kvantifiserer potensiell smittedose av lakselus mellom par av anlegg.