Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 19-2015)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) og bromerte flammehemmere av type PBDE i sedimenter fra 14 lokaliteter i MAREANO-området, inkludert 11 sedimentkjerner. Prøvene ble innsamlet i 2014 på Storneset vest for kysten av Møre og Romsdal i Norskehavet, langs Finnmarkskysten og øst i den norske delen av Barentshavet.