Gå til hovedinnhold

Vurdering av norske korallrev (Rapport fra Havforskningen nr. 8-2015)

Sammendrag

Ni korallrevområder har fått særskilt beskyttelse gjennom utøvelsesforskriftens § 66. Fiskeridirektoratet har bedt Havforskningsinstituttet om å beskrive utbredelsen av korallrev i nærheten av de ni beskyttede områdene og om å vurdere i hvilken grad de ni områdene er representative for revene som finnes langs norskekysten og i havet utenfor.