Gå til hovedinnhold

Størrelsesseleksjon i torsk- og hysefiske med snurrevad - Nedskalering av kvadratmaskesekk (Rapport fra Havforskningen nr. 25-2016)

Sammendrag

For å sammenligne seleksjonsegenskaper til fullskala vs nedskalerte kvadratmaskesekker gjennomførte vi to seleksjonstokt i 2014 i fisket etter torsk og hyse: ett på finnmarkskysten (Vardø) med båten Thea Dalwhinnie, og ett i Lofoten (Kleppstad) med båten Ida Beate. Dekknettsmetoden ble brukt i begge forsøkene.