Gå til hovedinnhold

Snorkelmerd: Produksjonseffektivitet, adferd og velferd (Rapport fra Havforskningen nr. 9-2016)

Sammendrag

Snorkelmerd skaper avstand mellom lakselusens frittlevende, infesterende larver og laksen. Snorkel på 3-4 m dyp reduserer lusepåslag med 24 til 84 %. Dypere snorkler ga ned mot 0 lus. (Sluttrapport FHF-prosjekt 900884)