Gå til hovedinnhold

Effekter av utslipp fra havbruk på rødlista marine habitat (Rapport fra Havforskningen nr. 8-2016)